Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một khách hàng đang hỏi bạn tại sao anh ta nên đánh giá số lần nhấp vào quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình so với số lần hiển thị nhận được. Bạn nên nói gì với anh ta?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một khách hàng đang hỏi bạn tại sao anh ta nên đánh giá số lần nhấp vào quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình so với số lần hiển thị nhận được. Bạn nên nói gì với anh ta?

  • Anh ấy có thể hiểu rõ hơn liệu khách hàng tiềm năng có thấy quảng cáo của anh ấy hấp dẫn hay không
  • Anh ấy có thể hiểu rõ hơn điều gì xảy ra sau khi khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của anh ấy
  • Anh ấy có thể biết có bao nhiêu người đã xem quảng cáo của anh ấy thực sự trở thành khách hàng
  • Anh ấy có thể biết có bao nhiêu người đã nhấp đúp vào quảng cáo của anh ấy

Câu trả lời đúng là: Anh ấy có thể hiểu rõ hơn liệu khách hàng tiềm năng có thấy quảng cáo của anh ấy hấp dẫn hay không

Giải thích: Khách hàng của bạn nên đánh giá số lần nhấp vào quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình so với số lần hiển thị nhận được. Anh ấy có thể hiểu rõ hơn liệu khách hàng tiềm năng có thấy quảng cáo của anh ấy hấp dẫn hay không. Theo dõi thống kê như số lần nhấp và số lần hiển thị là một cách tuyệt vời để bắt đầu. Điều quan trọng là phải suy nghĩ về những gì bạn đang cố gắng hoàn thành với chiến dịch của mình, vì vậy bạn có thể tập trung vào các thống kê có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Bạn có thể hiểu rõ hơn liệu quảng cáo của bạn có đủ hấp dẫn để thu hút khách hàng tiềm năng của bạn hay không.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095