Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty thể thao dưới nước chuyên về tàu bè và phụ kiện sản xuất theo đơn đặt hàng. Người quản lý tiếp thị của công ty quyết định sử dụng từ khóa đối sánh rộng là “thuyền”. Sau đó, người quản lý thêm “mái chèo” vào làm công cụ sửa đổi đối sánh rộng. Hai truy vấn tìm kiếm nào có thể sẽ khiến cho quảng cáo của người quản lý tiếp thị hiển thị?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty thể thao dưới nước chuyên về tàu bè và phụ kiện sản xuất theo đơn đặt hàng. Người quản lý tiếp thị của công ty quyết định sử dụng từ khóa đối sánh rộng là “thuyền”.
Sau đó, người quản lý thêm “mái chèo” vào làm công cụ sửa đổi đối sánh rộng.
Hai truy vấn tìm kiếm nào có thể sẽ khiến cho quảng cáo của người quản lý tiếp thị hiển thị?

  • Chèo xuồng chèo thuyền
  • Thuyền và tàu
  • Thuyền phiêu lưu
  • Con thuyền xanh có mái chèo
  • Du lịch trên một con thuyền có mái chèo

Câu trả lời đúng là: Con thuyền xanh có mái chèo Du lịch trên con tàu có mái chèo

Tôi muốn chú ý đến định nghĩa của “đối sánh rộng” và “công cụ sửa đổi đối sánh rộng”. Khi bạn muốn đưa quảng cáo của mình đến với nhiều đối tượng hơn và cũng đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào mà khách hàng của bạn có thể đang sử dụng, bạn sử dụng các loại đối sánh từ khóa đối sánh rộng và đối sánh rộng. Công cụ sửa đổi đối sánh rộng cho phép bạn chỉ ra nếu có một số khái niệm nhất định liên quan đến từ khóa của bạn phải xuất hiện trong các tìm kiếm mà bạn tiếp cận.

Câu hỏi khác: Một công ty thể thao dưới nước chuyên về tàu bè và phụ kiện sản xuất theo đơn đặt hàng. Người quản lý tiếp thị của công ty quyết định sử dụng từ khóa đối sánh rộng là “thuyền”. Sau đó, người quản lý thêm “mái chèo” vào làm công cụ sửa đổi đối sánh rộng. Hai truy vấn tìm kiếm nào có thể sẽ khiến cho quảng cáo của người quản lý tiếp thị hiển thị (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095