Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một giám đốc tiếp thị tên là Cliff vừa nhận được các quảng cáo mà nhóm sáng tạo gửi đến. Anh muốn so sánh dữ liệu của các quảng cáo này bằng phương pháp kiểm tra A/B. Cliff sẽ so sánh loại quảng cáo nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một giám đốc tiếp thị tên là Cliff vừa nhận được các quảng cáo mà nhóm sáng tạo gửi đến. Anh muốn so sánh dữ liệu của các quảng cáo này bằng phương pháp kiểm tra A/B. Cliff sẽ so sánh loại quảng cáo nào?

  • Quảng cáo được sử dụng theo những cách giống hệt nhau, trên cùng một ngân sách và với các nhóm được hiển thị.
  • Quảng cáo được sử dụng theo những cách giống nhau, với cùng một ngân sách và được sử dụng để nâng cao thương hiệu.
  • Quảng cáo được sử dụng theo những cách giống hệt nhau, trên cùng một kênh và với các nhóm không được phơi sáng.
  • Quảng cáo được sử dụng theo những cách giống hệt nhau, trên cùng một kênh và hướng đến cùng một đối tượng.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo được sử dụng theo những cách giống hệt nhau, trên cùng một kênh và hướng đến cùng một đối tượng.

Giải thích: Cliff phải luôn thử nghiệm A / B quảng cáo để so sánh hiệu suất và kết quả. Cliff nên so sánh các quảng cáo:
1. Được sử dụng theo những cách giống hệt nhau
2. Trên cùng một kênh
3. Được hướng đến cùng một đối tượng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095