Rule #1: Life is supposed to be fun!

Heather đang sử dụng Google Ads để quảng bá cửa hàng dầu ô liu trực tuyến của mình. Cô đang thiết lập hành động chuyển đổi để đo lường mức độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng trên trang web. Heather nên thiết lập loại hành động chuyển đổi nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Heather đang sử dụng Google Ads để quảng bá cửa hàng dầu ô liu trực tuyến của mình. Cô đang thiết lập hành động chuyển đổi để đo lường mức độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng trên trang web. Heather nên thiết lập loại hành động chuyển đổi nào?

  • Cài đặt
  • Chỉ huy
  • Xem trang
  • Mua hàng

Câu trả lời đúng là: Mua hàng

Giải thích: Vì mục tiêu của Heather là theo dõi và tăng doanh số bán hàng, cô ấy nên chọn Mua hàng làm danh mục hành động chuyển đổi. Cô ấy nên đặt tên thích hợp cho chuyển đổi, chẳng hạn như Mua hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095