Rule #1: Life is supposed to be fun!

Felix đã chạy một Chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google và một Chiến dịch hiển thị hình ảnh của Google để gia tăng doanh số bán các dụng cụ trên trang web về dịch vụ sửa chữa nhà cửa. Sau khi xem xét dữ liệu bán hàng từ tuần đầu tiên, Felix nhận thấy doanh số bán hàng cao hơn từ các quảng cáo với hình ảnh cụ thể về các công cụ của anh ấy. Anh ta thay đổi hình ảnh của các quảng cáo khác của mình để giống với các quảng cáo thành công. Felix đang sử dụng loại tối ưu hóa kênh nào để thúc đẩy doanh số bán công cụ cao hơn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Felix đã chạy một Chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google và một Chiến dịch hiển thị hình ảnh của Google để gia tăng doanh số bán các dụng cụ trên trang web về dịch vụ sửa chữa nhà cửa. Sau khi xem xét dữ liệu bán hàng từ tuần đầu tiên, Felix nhận thấy doanh số bán hàng cao hơn từ các quảng cáo với hình ảnh cụ thể về các công cụ của anh ấy. Anh ta thay đổi hình ảnh của các quảng cáo khác của mình để giống với các quảng cáo thành công. Felix đang sử dụng loại tối ưu hóa kênh nào để thúc đẩy doanh số bán công cụ cao hơn?

  • Nhắm mục tiêu
  • Phương tiện truyền thông
  • Đấu thầu
  • Sáng tạo

Câu trả lời đúng là: Sáng tạo

Giải thích: Nếu Felix muốn sử dụng đặt giá thầu hoặc nhắm mục tiêu để có được nhiều khách hàng hơn, anh ấy nên sử dụng loại tối ưu hóa kênh. Điều này đang thay đổi cách phân phối quảng cáo trong một kênh cụ thể để có tác động tối đa đến kết quả kinh doanh. Có ba loại tối ưu hóa kênh chính:
1. Đặt giá thầu : Thu hút nhiều khách hàng hơn bằng cách điều chỉnh giá thầu dựa trên một tập hợp phong phú các tín hiệu tại thời điểm đấu giá.
2. Sáng tạo : Tùy chỉnh tài sản của bạn để phục vụ đúng thông điệp cho người sử dụng ngay tại thời điểm thích hợp.
3. Nhắm mục tiêu : Tiếp cận những người quan tâm nhất đến doanh nghiệp của bạn bằng cách nhắm mục tiêu theo đối tượng động.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095