Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một giám đốc điều hành tại một công ty quần áo đang tìm cách xác định các mục tiêu tổng thể cho công ty của mình. Giám đốc điều hành định nghĩa là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một giám đốc điều hành tại một công ty quần áo đang tìm cách xác định các mục tiêu tổng thể cho công ty của mình. Giám đốc điều hành định nghĩa là gì?

  • Mục tiêu truyền thông
  • Mục tiêu tiếp thị
  • Chỉ số chiến dịch
  • Mục tiêu kinh doanh

Đáp án đúng là: Mục tiêu kinh doanh

Giải thích: Định nghĩa Mục tiêu Kinh doanh: Một mục tiêu rộng, cấp cao nhất cho công ty của bạn. Mục tiêu này thường tập trung vào việc tăng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận hoặc khối lượng (ví dụ: các đơn vị đã bán). Thông thường, các công ty lớn hơn sẽ tạo ra một mục tiêu phụ cho từng ngành nghề kinh doanh của họ. Các mục tiêu kinh doanh được xác định rõ ràng sẽ giúp bạn hiểu chiến lược nào phù hợp để phát triển doanh nghiệp và bạn có thể cải thiện chiến lược nào.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095