Rule #1: Life is supposed to be fun!

Darian có một cửa hàng bánh cupcake cao cấp và anh cần một trang web để cạnh tranh với các cửa hàng bánh khác trong khu vực. Anh đã có danh sách thông tin trên Google Doanh nghiệp của tôi và muốn sử dụng trình tạo trang web để tạo ra một trang web được thiết kế dành riêng cho cửa hàng của mình. Để xây dựng một trang web bằng Google Doanh nghiệp của tôi, Darian phải thực hiện những bước nào (theo đúng thứ tự) (Hãy sắp xếp các bước theo thứ tự từ trên xuống).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Darian có một cửa hàng bánh cupcake cao cấp và anh cần một trang web để cạnh tranh với các cửa hàng bánh khác trong khu vực. Anh đã có danh sách thông tin trên Google Doanh nghiệp của tôi và muốn sử dụng trình tạo trang web để tạo ra một trang web được thiết kế dành riêng cho cửa hàng của mình. Để xây dựng một trang web bằng Google Doanh nghiệp của tôi, Darian phải thực hiện những bước nào (theo đúng thứ tự) (Hãy sắp xếp các bước theo thứ tự từ trên xuống).

  1. Darian đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
  2. Darian chọn Trang web từ menu Trang chủ.
  3. Darian cập nhật tất cả thông tin kinh doanh có liên quan của mình.
  4. Darian thêm hình ảnh, bao gồm ảnh bìa và chuyến tham quan ảo.
  5. Darian chọn một miền duy nhất và trỏ nó đến trang web.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095