Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn theo dõi hành động chuyển đổi trong tài khoản Google Ads của mình để đo lường các yếu tố có ý nghĩa quan trọng một cách hiệu quả hơn. Hãy xếp các bước để thiết lập hành động chuyển đổi theo đúng thứ tự

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn theo dõi hành động chuyển đổi trong tài khoản Google Ads của mình để đo lường các yếu tố có ý nghĩa quan trọng một cách hiệu quả hơn. Hãy xếp các bước để thiết lập hành động chuyển đổi theo đúng thứ tự

  1. Chọn hành động chuyển đổi cụ thể trong Google Ads.
  2. Sao chép đoạn mã / thẻ chuyển đổi đã tạo.
  3. Thêm thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web hoặc ứng dụng của bạn.
  4. Xem lại dữ liệu chuyển đổi của bạn để đảm bảo thẻ của bạn đang kích hoạt chính xác.

Thiết lập một hành động chuyển đổi trong Google Ads để đo lường những gì bạn cho là hành động có giá trị của khách hàng. Google Ads sẽ cung cấp cho bạn một đoạn mã, được gọi là thẻ theo dõi chuyển đổi. Thêm thẻ theo dõi chuyển đổi đó vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Khi khách hàng thực hiện (các) hành động chuyển đổi, thẻ sẽ gửi dữ liệu trở lại Google Ads.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095