Rule #1: Life is supposed to be fun!

Do Google Analytics cung cấp chế độ xem đa kênh về hành trình của khách hàng, nên sẽ có sự khác biệt trong cách đo lường chuyển đổi giữa Google Analytics và Google Ads. Sự khác biệt nào bạn nên biết?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Do Google Analytics cung cấp chế độ xem đa kênh về hành trình của khách hàng, nên sẽ có sự khác biệt trong cách đo lường chuyển đổi giữa Google Analytics và Google Ads. Sự khác biệt nào bạn nên biết?

  • Lợi tức chi tiêu quảng cáo
  • Máy học
  • Tổng các khoản khấu trừ thuế
  • Báo cáo độ mới

Câu trả lời đúng là: Báo cáo độ mới

Giải thích: Bạn nên biết về sự khác biệt do báo cáo làm mới . Theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads báo cáo về lượt chuyển đổi sớm hơn một chút so với các mục tiêu Analytics được nhập vào Google Ads. Google Ads báo cáo về các lượt chuyển đổi ba giờ một lần. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng mô hình phân bổ không phải là nhấp chuột cuối cùng, thì chuyển đổi có thể bị trì hoãn tới 15 giờ. Các mục tiêu Analytics được nhập vào Google Ads được báo cáo cứ 9 giờ một lần.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095