Rule #1: Life is supposed to be fun!

Aiesha không hài lòng với tỷ lệ chuyển đổi mà quảng cáo mang lại cho trang web bán lẻ của mình. Cô muốn thực hiện một vài thay đổi để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi. Cô ấy phải làm gì để đạt được điều này? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Aiesha không hài lòng với tỷ lệ chuyển đổi mà quảng cáo mang lại cho trang web bán lẻ của mình. Cô muốn thực hiện một vài thay đổi để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi. Cô ấy phải làm gì để đạt được điều này? (Chọn hai.)

  • Không bao gồm giá có thể loại bỏ khách hàng.
  • Bao gồm tên của các đối thủ cạnh tranh của cô ấy trong các từ khóa.
  • Sử dụng các từ khóa chung chung để thu hút càng nhiều người càng tốt.
  • Sử dụng từ khóa phủ định để thêm giới hạn cho quảng cáo của cô ấy.
  • Sử dụng các từ khóa cụ thể hơn để hạn chế số lượng nhấp chuột.

Câu trả lời Đúng là: Sử dụng từ khóa phủ định để thêm giới hạn cho quảng cáo của cô ấySử dụng các từ khóa cụ thể hơn để hạn chế số lượng nhấp chuột.

Giải thích: Aiesha muốn cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, cô ấy nên sử dụng các từ khóa phủ định từ khóa cụ thể hơn để hạn chế khối lượng các nhấp chuột không liên quan và cải thiện các nhấp chuột có liên quan. Các từ khóa cụ thể thường có xu hướng có tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn các từ khóa chung chung. Khi bạn sử dụng từ khóa phủ định, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị khi mọi người tìm kiếm những từ khóa cụ thể đó. Điều này rất hữu ích khi bạn đang cố gắng giới hạn quảng cáo của mình để quảng cáo không hiển thị cho những người chỉ đang duyệt và chưa sẵn sàng mua bất cứ thứ gì.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095