Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brenda đang quảng bá doanh nghiệp của mình bằng một ứng dụng Android với tính năng thanh toán trong ứng dụng. Cô muốn sử dụng Google Ads để đo lường mức độ hiệu quả của các quảng cáo trong việc gia tăng số lượng giao dịch mua hàng trong ứng dụng. Để hoàn tất bước này, Brenda có thể chọn hai đối tác phân bổ nào để liên kết với tài khoản Google Ads của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brenda đang quảng bá doanh nghiệp của mình bằng một ứng dụng Android với tính năng thanh toán trong ứng dụng. Cô muốn sử dụng Google Ads để đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo trong việc thúc đẩy lượt mua hàng trong ứng dụng.
Để hoàn tất bước này, Brenda có thể chọn hai đối tác phân bổ nào để liên kết với tài khoản Google Ads của mình?

  • Trình quản lý Chiến dịch Google
  • Google Ads
  • Google Analytics
  • Google Firebase
  • Google Play

Câu trả lời đúng là: Google FirebaseGoogle Play

Giải thích: Nếu Brenda muốn đo lường mức độ hiệu quả mà quảng cáo của cô ấy đang thúc đẩy mua hàng trong ứng dụng bằng Google Ads, thì cô ấy có thể chọn giữa các mô hình phân bổ của Google Play và Firebase để liên kết với Google Ads của mình nhằm thực hiện điều này.

Brenda đang quảng bá doanh nghiệp của mình bằng một ứng dụng Android với tính năng thanh toán trong ứng dụng. Cô muốn sử dụng Google Ads để đo lường mức độ hiệu quả của các quảng cáo trong việc gia tăng số lượng giao dịch mua hàng trong ứng dụng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095