Rule #1: Life is supposed to be fun!

DeShawn sử dụng Google Ads. Anh muốn bật tính năng theo dõi chuyển đổi cuộc gọi trên trang web để xem hiệu suất của chiến dịch quảng cáo hiện tại trong việc thu hút người dùng gọi đến số điện thoại trên trang web doanh nghiệp của mình. Các cuộc gọi được ghi lại vào tài khoản của DeShawn bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

DeShawn sử dụng Google Ads. Anh muốn bật tính năng theo dõi chuyển đổi cuộc gọi trên trang web để xem hiệu suất của chiến dịch quảng cáo hiện tại trong việc thu hút người dùng gọi đến số điện thoại trên trang web doanh nghiệp của mình.
Các cuộc gọi được ghi lại vào tài khoản của DeShawn bằng cách nào?

  • Tên chuyển đổi cho cửa hàng của DeShawn
  • Số điện thoại được liệt kê trên trang web cửa hàng chính thức của anh ấy
  • Mã nhận dạng nhấp chuột Google được chỉ định
  • Số chuyển tiếp Google được tạo động

Câu trả lời đúng là: Số chuyển tiếp Google được tạo động

Giải thích: Các cuộc gọi được theo dõi đến tài khoản của DeShawn bằng một số chuyển tiếp Google được tạo động. Để theo dõi các cuộc gọi đến một số trên trang web, Google cung cấp cho doanh nghiệp của DeShawn một số điện thoại duy nhất giúp xác định và đo lường các cuộc gọi mà người dùng đã thực hiện từ trang web của anh ấy sau khi nhấp vào quảng cáo của anh ấy. Khi ai đó truy cập trang web doanh nghiệp của Deshawn sau khi nhấp vào một trong các quảng cáo của anh ấy và sau đó gọi cho doanh nghiệp của anh ấy, sử dụng số chuyển tiếp Google trên trang web của anh ấy, anh ấy có thể xác định và đo lường các cuộc gọi đó bằng cách sử dụng theo dõi chuyển đổi cuộc gọi trên trang web.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095