Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một doanh nghiệp nhỏ sử dụng Quảng cáo hiển thị của Google để giúp phân phối quảng cáo phù hợp đến những người đang duyệt web. Câu nào sau đây là đúng khi nói về những vị trí mà Quảng cáo hiển thị của Google kết nối với những đối tượng có giá trị này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một doanh nghiệp nhỏ sử dụng Quảng cáo hiển thị của Google để giúp phân phối quảng cáo phù hợp đến những người đang duyệt web.
Câu nào sau đây là đúng khi nói về những vị trí mà Quảng cáo hiển thị của Google kết nối với những đối tượng có giá trị này?

  • Quảng cáo hiển thị của Google kết nối với các đối tượng thông qua các ứng dụng, YouTube và hàng triệu các trang web khác có liên kết với Google.
  • Quảng cáo hiển thị của Google kết nối nhà quảng cáo với các đối tượng được tạo tùy chỉnh trên các trang web là Đối tác tìm kiếm của Google trên tất cả các công cụ tìm kiếm.
  • Quảng cáo hiển thị của Google phân phát quảng cáo trên các video YouTube do người sáng tạo đủ điều kiện tải lên. Những video này đáp ứng ngưỡng lượt xem tối thiểu.
  • Quảng cáo hiển thị của Google phân phát quảng cáo trên các trang web do người dùng chọn – được thiết kế riêng bằng trình tạo trang web của Google.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095