Rule #1: Life is supposed to be fun!

Karen đã mở một doanh nghiệp mới và đang sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để nâng cao nhận thức về các sản phẩm mới của mình. Làm cách nào để nhắm mục tiêu trong Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google giúp Karen tiếp cận mục tiêu tiếp thị của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Karen đã mở một doanh nghiệp mới và đang sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để nâng cao nhận thức về các sản phẩm mới của mình
Làm cách nào để nhắm mục tiêu trong Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google giúp Karen tiếp cận mục tiêu tiếp thị của mình?

  • Theo dõi lưu lượng truy cập vào trang web, cải thiện dịch vụ khách hàng và thúc đẩy khách hàng tương tác lâu dài hơn.
  • Xây dựng lượng người theo dõi trên mạng xã hội, cải thiện mức độ tương tác và thúc đẩy nhiều giao dịch hơn.
  • Phân phát quảng cáo cho những người do cô ấy chọn, dựa vào chức năng theo dõi mục tiêu tiếp thị tự động.
  • Phân phát quảng cáo cho đúng người, đúng vị trí vào đúng thời điểm

.

.

.

Karen vừa mở một công ty mới và đang sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để xây dựng nhận biết về sản phẩm của mình. Làm cách nào để nhắm mục tiêu trong Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google giúp Karen tiếp cận mục tiêu tiếp thị của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095