Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên sử dụng định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh nào sau đây nếu lo ngại về sự tấn công của phần mềm độc hại đồng thời muốn có trải nghiệm quảng cáo an toàn cho tất cả nền tảng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên sử dụng định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh nào sau đây nếu lo ngại về sự tấn công của phần mềm độc hại đồng thời muốn có trải nghiệm quảng cáo an toàn cho tất cả nền tảng?

  • Quảng cáo hình ảnh
  • Quảng cáo AMPHTML
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng
  • Quảng cáo tìm kiếm

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo AMPHTML

Câu hỏi khác: Bạn nên sử dụng định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh nào nếu lo ngại về phần mềm độc hại và muốn có trải nghiệm quảng cáo an toàn trên các nền tảng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095