Rule #1: Life is supposed to be fun!

Robert quản lý một trang web bán sản phẩm thể thao. Anh ấy muốn sản phẩm của mình xuất hiện nổi bật trong nhiều ấn bản thể thao trực tuyến khác nhau, trong khi khách hàng tiềm năng đang nghiên cứu và so sánh các thương hiệu bóng đá khác nhau trên mạng. Phương án nào sẽ giúp Robert tạo sức ảnh hưởng đến việc cân nhắc mua hàng của khách hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Robert quản lý một trang web bán sản phẩm thể thao. Anh ấy muốn sản phẩm của mình xuất hiện nổi bật trong nhiều ấn bản thể thao trực tuyến khác nhau, trong khi khách hàng tiềm năng đang nghiên cứu và so sánh các thương hiệu bóng đá khác nhau trên mạng.
Phương án nào sẽ giúp Robert tạo sức ảnh hưởng đến việc cân nhắc mua hàng của khách hàng?

  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
  • Đối tượng chung sở thích
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Đối tượng đang cân nhắc mua hang
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095