Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một cửa hàng giao hoa muốn tăng doanh số tổng thể để thúc đẩy lợi nhuận. Sau khi phân tích các chi phí, cửa hàng chọn các kiểu cắm hoa được yêu thích nhất và chạy chương trình khuyến mại cho những kiểu cắm hoa này. Làm thế nào để khuyến mãi này dẫn đến lợi nhuận cao hơn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một cửa hàng giao hoa muốn tăng doanh số tổng thể để thúc đẩy lợi nhuận. Sau khi phân tích các chi phí, cửa hàng chọn các kiểu cắm hoa được yêu thích nhất và chạy chương trình khuyến mại cho những kiểu cắm hoa này. Làm thế nào để khuyến mãi này dẫn đến lợi nhuận cao hơn?

  • Bằng cách giảm chi phí cắm hoa để tăng lợi nhuận.
  • Bằng cách nâng cao doanh thu để tăng nhu cầu.
  • Bằng cách tăng lợi nhuận của các thỏa thuận để tăng doanh thu.
  • Bằng cách giảm giá cắm hoa để tăng nhu cầu.

Đáp án đúng là: Giảm giá cắm hoa để tăng nhu cầu.

Giải thích: Các công ty muốn tăng khối lượng sẽ giảm giá để thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn hoặc sử dụng các chiến thuật khác nhau để thúc đẩy nhu cầu nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này có thể có nghĩa là ít lợi nhuận hơn trong ngắn hạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095