Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào sau đây mô tả mô hình phân bổ tuyến tính?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào sau đây mô tả mô hình phân bổ tuyến tính?

  • Nó bao gồm các đường dẫn chuyển đổi và không chuyển đổi.
  • Đây là mô hình tiên tiến nhất trong các sản phẩm phân bổ của Google.
  • Nó đánh giá theo thuật toán các đường dẫn khách hàng riêng lẻ.
  • Nó phân bổ tín dụng đồng đều cho mọi điểm tiếp xúc trong hành trình của người mua.

Câu trả lời đúng là: Nó phân bổ tín dụng đồng đều cho mọi điểm tiếp xúc trong hành trình của người mua.

Giải thích: Phân bổ tuyến tính Định nghĩa: Tín dụng được phân bổ đồng đều cho mỗi lần tiếp xúc trong hành trình của người mua.

.

.

.

Câu nào mô tả phân bổ tuyến tính?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095