Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty của bạn thu thập dữ liệu hàng tuần trong từ 2 đến 3 năm cho mỗi yếu tố mang lại doanh thu, bao gồm tất cả các kênh tiếp thị và các yếu tố khác như khuyến mại giảm giá, hoạt động phân phối và sự thay đổi về sản phẩm. Giờ đây, bạn có thể phân tích chỉ số ROI (Lợi tức đầu tư) của mỗi kênh truyền thông để xác định bạn nên tiếp tục đầu tư vào kênh nào. Bạn đã sử dụng kỹ thuật phân tích nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty của bạn thu thập dữ liệu hàng tuần trong từ 2 đến 3 năm cho mỗi yếu tố mang lại doanh thu, bao gồm tất cả các kênh tiếp thị và các yếu tố khác như khuyến mại giảm giá, hoạt động phân phối và sự thay đổi về sản phẩm. Giờ đây, bạn có thể phân tích chỉ số ROI (Lợi tức đầu tư) của mỗi kênh truyền thông để xác định bạn nên tiếp tục đầu tư vào kênh nào. Bạn đã sử dụng kỹ thuật phân tích nào?

  • Ghi công
  • Máy học
  • Kênh chéo
  • Mô hình kết hợp phương tiện

Đáp án đúng là: Mô hình hỗn hợp phương tiện

Giải thích: Mô hình kết hợp phương tiện là phương pháp tốt nhất hiện có để xác định số lượng bán hàng do mỗi kênh truyền thông thúc đẩy. Hầu hết các công ty sử dụng những phát hiện này để hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược và lập ngân sách của họ. Các nhà hoạch định ngân sách xem xét ROI (lợi tức đầu tư) của từng kênh truyền thông để xác định những kênh họ nên tiếp tục đầu tư.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095