Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty sửa ống nước tự hào về dịch vụ khách hàng xuất sắc, đặc biệt là trong các cuộc gọi dịch vụ ngoài giờ làm việc. Chủ sở hữu của nó muốn kết nối với những người cần dịch vụ sửa ống nước khẩn cấp vào lúc nửa đêm. Cài đặt nào có thể giúp chủ sở hữu đạt được những mục tiêu này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty sửa ống nước tự hào về dịch vụ khách hàng xuất sắc, đặc biệt là trong các cuộc gọi dịch vụ ngoài giờ làm việc. Chủ sở hữu của nó muốn kết nối với những người cần dịch vụ sửa ống nước khẩn cấp vào lúc nửa đêm. Cài đặt nào có thể giúp chủ sở hữu đạt được những mục tiêu này?

 • Mạng
 • Tiện ích hình ảnh
 • Chèn từ khóa
 • Lập lịch quảng cáo
 • Đáp án đúng là: Lập lịch quảng cáo

  Bạn có thể muốn quảng cáo của mình hiển thị bất cứ khi nào khách hàng tìm kiếm trực tuyến hoặc có thể chỉ vào một số ngày nhất định hoặc trong giờ làm việc khi bạn sẵn sàng giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Bạn có thể sử dụng lịch quảng cáo để chỉ định các giờ hoặc ngày nhất định trong tuần khi bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095