Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao việc tạo ba Quảng cáo tìm kiếm trở lên cho mỗi nhóm quảng cáo lại là phương pháp hay nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao việc tạo ba Quảng cáo tìm kiếm trở lên cho mỗi nhóm quảng cáo lại là phương pháp hay nhất?

 • Có nhiều quảng cáo hơn trong một nhóm quảng cáo sẽ tăng cơ hội hiển thị nhiều quảng cáo cho mỗi phiên đấu giá.
 • Có nhiều quảng cáo hơn trong một nhóm quảng cáo có nghĩa là tỷ lệ thoát cho trang đích thấp hơn.
 • Có nhiều quảng cáo hơn trong nhóm quảng cáo có nghĩa là quảng cáo sẽ nhận được điểm chất lượng cao hơn.
 • Việc có nhiều quảng cáo hơn trong nhóm quảng cáo cho phép Google phân phát quảng cáo hoạt động tốt nhất cho mỗi phiên đấu giá cụ thể.
 • Câu trả lời đúng là: Việc có nhiều quảng cáo hơn trong một nhóm quảng cáo cho phép Google phân phát quảng cáo hoạt động tốt nhất cho từng phiên đấu giá cụ thể.

  Điều quan trọng là phải có nhiều quảng cáo để Google Ads có thể hiển thị quảng cáo có khả năng hoạt động tốt nhất cho mỗi lượt tìm kiếm. Một dòng tiêu đề trong mỗi quảng cáo phải đề cập đến ít nhất một trong các từ khóa của bạn. Đối với các dòng tiêu đề và nội dung mô tả khác, mỗi quảng cáo có thể làm nổi bật các khía cạnh khác nhau của sản phẩm bạn cung cấp.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095