Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo nên chọn chiến lược đặt giá thầu nào để đáp ứng mục tiêu về khả năng hiển thị của chiến dịch?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo nên chọn chiến lược đặt giá thầu nào để đáp ứng mục tiêu về khả năng hiển thị của chiến dịch?

 • Tối đa hóa số lần nhấp
 • Lợi nhuận mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS)
 • Tối đa hóa số lượt chuyển đổi
 • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
 • Câu trả lời đúng là: Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

  Tỷ lệ hiển thị mục tiêu là chiến lược đặt giá thầu tự động đặt giá thầu với mục tiêu hiển thị quảng cáo của bạn ở vị trí đầu tiên của trang, ở đầu trang hoặc bất kỳ vị trí nào trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Tỷ lệ hiển thị mục tiêu có thể hữu ích cho các chiến dịch có cụm từ thương hiệu. Bạn có thể đặt Tỷ lệ hiển thị mục tiêu thành 100% và khi đó hệ thống sẽ cố gắng hiển thị quảng cáo của bạn trên 100% phiên đấu giá trong chiến dịch đó. Chiến lược giá thầu này cũng có thể hữu ích trong việc nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095