Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty quyết định mở rộng ứng dụng của mình ra thị trường quốc tế. Hãy sắp xếp 3 bước trong quá trình mở rộng thị trường cho ứng dụng theo đúng thứ tự.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty quyết định mở rộng ứng dụng của mình ra thị trường quốc tế. Hãy sắp xếp 3 bước trong quá trình mở rộng thị trường cho ứng dụng theo đúng thứ tự.

  1. Chọn thị trường phù hợp để mở rộng.
  2. Bản địa hóa ứng dụng.
  3. Kiểm tra, khởi chạy và đo lường để mở rộng quy mô.

Khi xem xét việc mở rộng thị trường cho ứng dụng của bạn, hãy bắt đầu bằng cách đặt một số câu hỏi:

  1. Nội dung ứng dụng của tôi có phù hợp với khán giả toàn cầu không?
  2. Ứng dụng của tôi hiện có cung cấp các tùy chọn tiền tệ, ngôn ngữ và thanh toán cho các thị trường toàn cầu khác nhau không?
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095