Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mario làm việc tại một công ty chuyên về chiến dịch ứng dụng. Anh đang làm việc với 2 khách hàng khác nhau. Hãy chọn chiến lược đặt giá thầu phù hợp với khách hàng và mục tiêu của khách hàng đó.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mario làm việc tại một công ty chuyên về chiến dịch ứng dụng. Anh đang làm việc với 2 khách hàng khác nhau. Hãy chọn chiến lược đặt giá thầu phù hợp với khách hàng và mục tiêu của khách hàng đó.

Các kết quả phù hợp là:

  • Một công ty giao đồ ăn đang chạy chiến dịch thu hút người dùng mới. – tCPI
  • Một nhà bán lẻ ngoài trời đang chạy một chiến dịch để thúc đẩy nhiều lượt mua hàng trong ứng dụng hơn. – tCPA
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095