Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là 2 hành động trong ứng dụng thường gặp trên nhiều ngành?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là 2 hành động trong ứng dụng thường gặp trên nhiều ngành?

  • Nộp hồ sơ
  • Tải xuống video
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Câu trả lời đúng là: Đăng ký Đăng nhập

Giải thích: Có một số sự kiện trong ứng dụng nhất định phổ biến trong các ngành, chẳng hạn như “đăng nhập” và “đăng ký”.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095