Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty có thương hiệu muốn sử dụng Quảng cáo mua sắm để quảng cáo dòng giày bóng rổ mới. Đại lý này đang phát triển một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm có tất cả các thuộc tính bắt buộc để thu hút. Tuy nhiên, họ không chắc chắn về cách cấu trúc tiêu đề. Bạn muốn giới thiệu cấu trúc nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty có thương hiệu muốn sử dụng Quảng cáo mua sắm để quảng cáo dòng giày bóng rổ mới. Đại lý này đang phát triển một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm có tất cả các thuộc tính bắt buộc để thu hút. Tuy nhiên, họ không chắc chắn về cách cấu trúc tiêu đề. Bạn muốn giới thiệu cấu trúc nào?

 • Thương hiệu (tên thương hiệu) + Loại sản phẩm (ví dụ: danh mục) + Tình trạng còn hàng (ví dụ: còn hàng, hết hàng)
 • Thương hiệu (tên thương hiệu) + Thuộc tính (ví dụ: màu sắc, kích thước) + Tình trạng còn hàng (ví dụ: còn hàng, hết hàng)
 • Thương hiệu (tên thương hiệu) + Tình trạng còn hàng (ví dụ: còn hàng, hết hàng) + Thuộc tính (ví dụ: màu sắc, kích thước)
 • Thương hiệu (tên thương hiệu) + Loại sản phẩm (ví dụ: danh mục) + Thuộc tính (ví dụ: màu sắc, kích thước)
 • Câu trả lời đúng là: Thương hiệu (tên thương hiệu) + Loại sản phẩm (tức là danh mục) + Thuộc tính (ví dụ: màu sắc, kích thước)

  Thuộc tính là các điểm dữ liệu mô tả một sản phẩm. Việc mô tả chính xác các mặt hàng của bạn bằng các thuộc tính bắt buộc và đề xuất sẽ giúp người mua sắm tiềm năng dễ dàng tìm kiếm các mặt hàng của bạn hơn cũng như nhận được thông tin chính xác về sản phẩm của bạn (ví dụ: giá cả, tình trạng còn hàng). Cách tốt nhất là bạn nên cấu trúc tiêu đề của mình: Thương hiệu + Loại sản phẩm + Thuộc tính. Giới hạn tiêu đề dưới 150 ký tự.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095