Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thành phần nào sau đây được tối ưu hóa tự động với chiến dịch Mua sắm thông minh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thành phần nào sau đây được tối ưu hóa tự động với chiến dịch Mua sắm thông minh?

 • Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
 • Quốc gia bán
 • Tạo chiến dịch
 • Phân bổ ngân sách trên các mạng
 • Đáp án đúng là: Phân bổ ngân sách trên các mạng lưới

  Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động quản lý việc tạo quảng cáo, đặt giá thầu và phân bổ ngân sách trên tất cả các mạng này — vì vậy bạn không cần phải làm vậy. Ngân sách được tự động phân bổ trên các kênh dựa trên hiệu suất. Google tự động hóa vị trí đặt quảng cáo và đặt giá thầu cho từng quảng cáo trong Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn, đặt giá thầu để đạt được giá trị chuyển đổi tối đa trong phạm vi ngân sách nhất định của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095