Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc tại một công ty đa quốc gia lớn chuyên vận chuyển sản phẩm trên toàn cầu. Bạn muốn tạo Chiến dịch mua sắm để quảng bá sản phẩm ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ. Quảng cáo mua sắm được phân phát như thế nào ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc tại một công ty đa quốc gia lớn chuyên vận chuyển sản phẩm trên toàn cầu. Bạn muốn tạo Chiến dịch mua sắm để quảng bá sản phẩm ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ. Quảng cáo mua sắm được phân phát như thế nào ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ?

 • Chúng chỉ có thể được phân phối bởi Google Merchant Center.
 • Chúng có thể được phân phối bởi Google Doanh nghiệp của tôi.
 • Chúng có thể được phân phối bởi một Dịch vụ so sánh giá (CSS).< /li>
 • Các dịch vụ này có thể được phân phối bởi bất kỳ Dịch vụ so sánh giá (CSS) nào mà bạn hợp tác.
 • Câu trả lời đúng là: Bất kỳ Dịch vụ so sánh giá (CSS) nào mà bạn hợp tác đều có thể phân phối chúng.

  Tại Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ, Quảng cáo mua sắm có thể được phân phát bởi bất kỳ Dịch vụ so sánh giá (CSS) nào mà bạn hợp tác. Quảng cáo sẽ hiển thị trên các trang kết quả tìm kiếm chung và trên bất kỳ nền tảng nào khác mà CSS đã chọn tham gia.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095