Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai câu nào nêu rõ điểm khác biệt giữa Chiến dịch mua sắm và Chiến dịch tìm kiếm? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai câu nào nêu rõ điểm khác biệt giữa Chiến dịch mua sắm và Chiến dịch tìm kiếm? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Quảng cáo mua sắm được tạo thủ công.
 • Chiến dịch mua sắm được tổ chức theo nhóm quảng cáo thay vì nhóm sản phẩm.
 • Chiến dịch mua sắm dựa vào thông tin sản phẩm thay vì từ khóa.
 • Chiến dịch mua sắm được tổ chức theo nhóm sản phẩm.
 • Câu trả lời đúng là: Chiến dịch mua sắm được tổ chức theo nhóm sản phẩm và chiến dịch Mua sắm dựa vào thông tin sản phẩm thay vì từ khóa.

  Trong nhóm quảng cáo của Chiến dịch mua sắm, bạn sẽ làm việc với khoảng không quảng cáo của mình để đặt giá thầu bằng cách sử dụng nhóm sản phẩm thay vì từ khóa. Nhóm sản phẩm chỉ là một tập hợp con khoảng không quảng cáo mà bạn xác định và tất cả các sản phẩm bên trong nhóm đó đều sử dụng cùng một giá thầu.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095