Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một cách để kiểm soát tần suất quảng cáo trên nhiều thứ tự chèn là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một cách để kiểm soát tần suất quảng cáo trên nhiều thứ tự chèn là gì?

  • Chỉ định giới hạn tần suất cho mỗi quảng cáo
  • Tạo phân đoạn ngân sách đặt hàng chèn
  • Đặt nhắm mục tiêu theo lần truy cập gần đây
  • Đặt giới hạn tần suất cấp chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Đặt giới hạn tần suất cấp chiến dịch

Giải thích : Giới hạn tần suất cấp chiến dịch hoạt động trên nhiều đơn đặt hàng chèn. Nếu bạn đặt giới hạn tần suất trong chiến dịch, thì việc phân phát sẽ ngừng khi đạt đến giới hạn đầu tiên ở bất kỳ cấp nào (chiến dịch, thứ tự chèn hoặc mục hàng). Nếu không đặt giới hạn ở cấp chiến dịch, bạn có thể kiểm soát tần suất ở cấp đơn hàng chèn và mục hàng.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/displayvideo/answer/7205081

Giải thích : Bạn có thể đặt giới hạn tần suất cho một mục hàng riêng lẻ, cho tất cả các mục hàng trong thứ tự chèn hoặc cho tất cả các đơn hàng chèn trong một chiến dịch. Bắt đầu bằng cách mở một mục hàng hoặc thứ tự chèn và nhấp vào tab Chi tiết ở trên cùng. Nếu bạn muốn đặt giới hạn tần suất cấp chiến dịch, hãy điều hướng đến cài đặt của chiến dịch.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2696786

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095