Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các bước cần thực hiện ở cấp Nhà quảng cáo để chạy TrueView?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các bước cần thực hiện ở cấp Nhà quảng cáo để chạy TrueView?

  • Bật TrueView trong cài đặt Nhà quảng cáo
  • Nhập mã kênh trong cài đặt Nhà quảng cáo
  • Liên kết video YouTube
  • Liên kết kênh YouTube

Câu trả lời đúng là: Liên kết kênh YouTube

Giải thích : Bằng cách liên kết kênh YouTube với nhà quảng cáo Display & Video 360, bạn có thể sử dụng một loạt tính năng mở rộng cho TrueView và chiến dịch đệm, cũng như hiểu rõ hơn về các chiến dịch truyền hình tuyến tính truyền thống của bạn với Trình khám phá quảng cáo TV.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/displayvideo/answer/6273819

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095