Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên thực hiện bước nào để xác định quảng cáo nào có eCPM thấp nhất trong tháng trước?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên thực hiện bước nào để xác định quảng cáo nào có eCPM thấp nhất trong tháng trước?

  • Đi vào phần quảng cáo dành cho nhà quảng cáo và so sánh các chỉ số nội dòng cho eCPM
  • Tạo báo cáo Thành phần đối tượng được nhóm theo đối tượng với chỉ số CPM đã chọn
  • Tạo báo cáo Tính sẵn có của khoảng không quảng cáo được nhóm theo trang web và nhân CPM trung bình với tần suất
  • Tạo báo cáo Chuẩn được nhóm theo quảng cáo với chỉ số eCPM đã chọn

Câu trả lời đúng là: Tạo báo cáo Chuẩn được nhóm theo quảng cáo với chỉ số eCPM đã chọn

Giải thích : Để xác định quảng cáo nào có eCPM thấp nhất trong tháng trước, hãy tạo báo cáo Chuẩn được nhóm theo quảng cáo với chỉ số eCPM đã chọn.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/table/3187025

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095