Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tùy chọn cài đặt chiến dịch nào tác động đến cách phân phối của thứ tự chèn được liên kết?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tùy chọn cài đặt chiến dịch nào tác động đến cách phân phối của thứ tự chèn được liên kết?

  • Tên chiến dịch
  • Mục tiêu hoạt động
  • Chi tiêu có kế hoạch
  • Giới hạn tần suất

Câu trả lời đúng là: Giới hạn tần suất

Giải thích : Giới hạn tần suất của thứ tự chèn: Giới hạn tần suất của thứ tự chèn sẽ có tác dụng giới hạn giới hạn tần suất trên các mục hàng trong thứ tự chèn.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2696786

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095