Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mỗi Đối tượng tương tự đều có thành phần trong danh sách nội dung gốc bị loại bỏ để đảm bảo điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mỗi Đối tượng tương tự đều có thành phần trong danh sách nội dung gốc bị loại bỏ để đảm bảo điều gì?

  • Chỉ có lưu lượng truy cập có liên quan cao mới được nhắm mục tiêu
  • Quảng cáo đó được hiển thị ở các vị trí cạnh tranh
  • Quảng cáo đó không có nguy cơ phân phát kép
  • Không có người dùng nào trùng lặp giữa danh sách tương tự và danh sách gốc của nó

Câu trả lời đúng là: Không có người dùng nào trùng lặp giữa danh sách tương tự và danh sách gốc của nó

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095