Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô tả chính xác về tiện ích chú thích mở rộng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô tả chính xác về tiện ích chú thích mở rộng là gì?

  • Các liên kết bổ sung hướng người dùng đến các trang cụ thể của trang web.
  • Định dạng chỉ dành cho thiết bị di động cho phép người dùng liên hệ với doanh nghiệp qua tin nhắn văn bản.
  • Mở rộng quảng cáo với số điện thoại, cho phép người dùng di động gọi trực tiếp cho doanh nghiệp.
  • Các đoạn văn bản ngắn, cụ thể làm nổi bật các thuộc tính gia tăng giá trị.

Câu trả lời đúng là: Các đoạn văn bản ngắn, cụ thể làm nổi bật các thuộc tính gia tăng giá trị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095