Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi tạo quảng cáo văn bản cho Mạng tìm kiếm, nhà quảng cáo sẽ cần bao gồm ba thành phần riêng biệt. Chúng bao gồm tiêu đề và URL. Nhà quảng cáo phải bao gồm những gì khác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi tạo quảng cáo văn bản cho Mạng tìm kiếm, nhà quảng cáo sẽ cần bao gồm ba thành phần riêng biệt. Chúng bao gồm tiêu đề và URL. Nhà quảng cáo phải bao gồm những gì khác ?

  • Phân tích
  • Trang đích
  • Thẻ trang web
  • Mô tả

Câu trả lời đúng là : Mô tả

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095