Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào là đúng về việc phân phát phần mở rộng quảng cáo liên quan

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào là đúng về việc phân phát phần mở rộng quảng cáo liên quan?

  • Chúng cung cấp cho các nhà quảng cáo thông tin chi tiết bổ sung trong báo cáo cụm từ tìm kiếm.
  • Họ tạo ra các đề xuất sáng tạo mới cho cả từ khóa và quảng cáo.
  • Chúng ngăn chặn tất cả lưu lượng truy cập không liên quan nhấp vào quảng cáo của bạn.
  • Chúng khuyến khích người dùng đưa ra quyết định sáng suốt hơn và thực hiện hành động.

Câu trả lời đúng là: Chúng khuyến khích người dùng đưa ra quyết định sáng suốt hơn và thực hiện hành động

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095