Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô hình phân bổ nào sử dụng thuật toán để đánh giá đường dẫn đến quyết định mua hàng của từng khách hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô hình phân bổ nào sử dụng thuật toán để đánh giá đường dẫn đến quyết định mua hàng của từng khách hàng?

  • Phân rã theo thời gian
  • Lần tương tác cuối cùng
  • Tuyến tính
  • Theo hướng dữ liệu

Câu trả lời đúng là: Theo hướng dữ liệu

Giải thích: Loại hướng dữ liệu đánh giá theo thuật toán các đường dẫn khách hàng riêng lẻ. Phân bổ theo hướng dữ liệu (DDA) là mô hình tiên tiến nhất trong các sản phẩm phân bổ của Google. Mô hình theo hướng dữ liệu đánh giá theo thuật toán các đường dẫn khách hàng riêng lẻ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095