Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các quản lý cấp cao tại một công ty sản xuất toàn cầu đang xác định các chỉ báo hiệu suất chính mà họ sẽ sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo video trực tuyến trên Google Ads. Họ phải đặt ra những tiêu chí nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các quản lý cấp cao tại một công ty sản xuất toàn cầu đang xác định các chỉ báo hiệu suất chính mà họ sẽ sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo video trực tuyến trên Google Ads.
Họ phải đặt ra những tiêu chí nào?

  • Mục tiêu tiếp thị
  • Mục tiêu truyền thông
  • Mục tiêu kinh doanh
  • Số liệu chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Số liệu chiến dịch

Giải thích: Để đánh giá mức độ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo video trực tuyến trên Google Ads, các giám đốc điều hành cấp cao này đang tạo các chỉ số chiến dịch. Chỉ số chiến dịch là các chỉ số riêng lẻ mà bạn sử dụng để đo lường mức độ thành công của các mục tiêu truyền thông của mình. Bạn có thể xác định các chỉ số hiệu suất chính để đánh giá mức độ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo video trực tuyến trên Google Ads bằng cách sử dụng các chỉ số này.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095