Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sau khi thiết lập hành động chuyển đổi trong tài khoản Google Ads, bạn sẽ nhận được một thẻ theo dõi chuyển đổi. Để theo dõi các hành động chuyển đổi một cách hiệu quả, bạn nên làm gì với đoạn mã này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sau khi thiết lập hành động chuyển đổi trong tài khoản Google Ads, bạn sẽ nhận được một thẻ theo dõi chuyển đổi. Để theo dõi các hành động chuyển đổi một cách hiệu quả, bạn nên làm gì với đoạn mã này?

  • Thêm đoạn mã vào biên lai bán hàng của bạn.
  • Thêm mã vào các chiến dịch Google Ads của bạn.
  • Thêm thẻ chuyển đổi vào tất cả các kênh xã hội.
  • Thêm thẻ chuyển đổi vào trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Câu trả lời đúng là: Thêm thẻ chuyển đổi vào trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Giải thích: Để theo dõi các hành động chuyển đổi thành công, bạn cần thêm thẻ theo dõi chuyển đổi do quảng cáo google cung cấp cho bạn vào trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095