Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô hình phân bổ mặc định cho Floodlight là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô hình phân bổ mặc định cho Floodlight là gì?

  • Lần hiển thị cuối cùng
  • Tương tác đầu tiên
  • Lần nhấp đầu tiên
  • Lần nhấp cuối cùng

Câu trả lời đúng là: Nhấp chuột cuối cùng

Giải thích: Theo mặc định, Search Ads 360 cung cấp tất cả tín dụng cho một lượt chuyển đổi cho lần nhấp cuối cùng dẫn khách hàng đến trang web của bạn. Nhưng một số lượng chuyển đổi đáng kể có thể là kết quả của một đường dẫn có một số tương tác — nhấp chuột vào quảng cáo hiển thị hình ảnh cũng như nhấp chuột tìm kiếm có trả tiền do các chiến dịch mua sắm, từ khóa chung chung hoặc thương hiệu thúc đẩy và các mặt hàng có thể đặt giá thầu khác.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/6194849

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095