Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chỉ có thể sao chép các chiến dịch trong cùng một tài khoản công cụ đối với 2 công cụ nào (chọn 2 đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chỉ có thể sao chép các chiến dịch trong cùng một tài khoản công cụ đối với 2 công cụ nào (chọn 2 đáp án)

  • Xã hội
  • adMarketplace
  • Yahoo Gemini
  • Quảng cáo Bing

Các câu trả lời đúng là: Bing Ads và Yahoo Gemini

Giải thích : Bạn có thể sao chép các chiến dịch Google Ads sang các tài khoản công cụ tìm kiếm khác cũng như vào tài khoản Google Ads. Quảng cáo Bing, Yahoo! Nhật Bản, Baidu và Yahoo! Chiến dịch Gemini chỉ có thể được sao chép trong cùng một tài khoản công cụ.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/4509373

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095