Rule #1: Life is supposed to be fun!

Không thể áp dụng hai phân đoạn nào cho dữ liệu báo cáo? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Không thể áp dụng hai phân đoạn nào cho dữ liệu báo cáo? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Dữ liệu kinh doanh
  • Loại thiết bị
  • Mô hình phân bổ
  • ID người dùng

Các câu trả lời đúng là: ID người dùng và mô hình phân bổ

Giải thích: Bạn có thể phân đoạn các bảng báo cáo có chứa số liệu hiệu suất như được mô tả.

Quảng cáo, Tiện ích mở rộng ứng dụng, Id ứng dụng và cửa hàng ứng dụng, Đối tượng, Dữ liệu doanh nghiệp, Tiện ích chú thích, Tiện ích mở rộng cuộc gọi, Cuộc gọi, Loại nhấp chuột, Biến Floodlight tùy chỉnh, Ngày, Loại thiết bị, Mục tiêu quảng cáo động, Hoạt động Floodlight, Nhóm hoạt động Floodlight, Địa lý, Giờ trong ngày, Mẫu quảng cáo khoảng không quảng cáo, Từ khóa, Mạng (với Đối tác tìm kiếm) và Liên kết trang web

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/6102004

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095