Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể dùng 2 tính năng nào để tải dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến lên một ID từ khóa trong Search Ads 360?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể dùng 2 tính năng nào để tải dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến lên một ID từ khóa trong Search Ads 360?

  • API Google Ads
  • API Campaign Manager
  • Trang tính hàng loạt
  • API Search Ads 360

Các câu trả lời đúng là: Trang tính hàng loạt và API Search Ads 360

Giải thích: Tải lên từ trang tính lớn: Nhập dữ liệu về các lượt chuyển đổi vào bảng tính, sau đó tải bảng tính lên Search Ads 360.

Bạn chỉ có thể tải các lượt chuyển đổi ngoại tuyến cho các công cụ theo dõi tự động và mạng xã hội từ API chuyển đổi Search Ads 360.

Tải lên từ API Search Ads 360 : Nếu có hệ thống máy tính duy trì dữ liệu chuyển đổi, bạn có thể viết chương trình sử dụng API Search Ads 360 (giao diện lập trình ứng dụng) để tự động tải lên các lượt chuyển đổi. Để sử dụng API, bạn sẽ cần làm việc với một lập trình viên máy tính hiểu REST hoặc các ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn khác.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/3465926

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095