Rule #1: Life is supposed to be fun!

Melissa đang chạy Chiến dịch ứng dụng của Google bằng một nhóm quảng cáo. Cô muốn tối ưu hóa chiến dịch bằng cách tạo thêm các nhóm quảng cáo. Melissa nên làm gì tiếp theo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Melissa đang chạy Chiến dịch ứng dụng của Google bằng một nhóm quảng cáo. Cô muốn tối ưu hóa chiến dịch bằng cách tạo thêm các nhóm quảng cáo. Melissa nên làm gì tiếp theo?

  • Tạo chiến dịch và nhóm quảng cáo mới cho từng chủ đề khác nhau.
  • Duy trì cùng một nhóm quảng cáo và giới thiệu các nội dung bổ sung dựa trên nhiều chủ đề khác nhau.
  • Thay thế nhóm quảng cáo hiện tại của cô ấy bằng nhóm quảng cáo mới sử dụng chủ đề khác.
  • Duy trì một nhóm quảng cáo thường xanh và sử dụng các nhóm quảng cáo bổ sung để khám phá các chủ đề khác nhau .

Câu trả lời đúng là: Duy trì một nhóm quảng cáo thường xanh và sử dụng các nhóm quảng cáo bổ sung để khám phá các chủ đề khác nhau .

Giải thích: Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên có ít nhất một nhóm quảng cáo thường xanh tiếp tục chạy trong khi bạn khám phá các chủ đề khác nhau với các nhóm quảng cáo khác. Malissa nên làm điều đó tiếp theo sau khi chạy Chiến dịch ứng dụng của Google với một nhóm quảng cáo.

Bạn muốn đưa ứng dụng đến với nhiều người dùng trả tiền hơn, vậy làm sao để bạn kết nối với những người dùng đó? Chiến dịch ứng dụng của Google sẽ giúp bạn trong quá trình này, giúp bạn dễ dàng quảng bá ứng dụng của mình trên các sản phẩm lớn nhất của Google (bao gồm Google Tìm kiếm, Google Play, YouTube, Khám phá trên Google Tìm kiếm và Mạng Hiển thị của Google). Bạn chỉ cần thêm vài dòng văn bản, giá thầu, một số tài sản và Google sẽ tối ưu hóa phần còn lại để giúp người dùng tìm thấy bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095