Rule #1: Life is supposed to be fun!

Megan đã bật đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu trong tất cả sáu chiến dịch của mình. Làm cách nào để cô ấy biết liệu nó có đang cải thiện hiệu suất chiến dịch của cô ấy hay không?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Megan đã bật đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu trong tất cả sáu chiến dịch của mình. Làm cách nào để cô ấy biết liệu nó có đang cải thiện hiệu suất chiến dịch của cô ấy hay không?

  • So sánh CPA trung bình và tỷ lệ chuyển đổi trước và sau khi sử dụng đặt giá thầu CPA mục tiêu
  • Bật và tắt đặt giá thầu CPA mục tiêu cách ngày để quan sát sự khác biệt
  • Cài đặt mã theo dõi chuyển đổi mới
  • Theo dõi những thay đổi tổng thể về số lần nhấp nhận được

Câu trả lời đúng là: So sánh CPA trung bình và tỷ lệ chuyển đổi trước và sau khi sử dụng đặt giá thầu CPA mục tiêu

Giải thích : Megan đã bật đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu trong tất cả sáu chiến dịch của mình. Bằng cách So sánh CPA trung bình và tỷ lệ chuyển đổi trước và sau khi sử dụng đặt giá thầu CPA mục tiêu, cô ấy có thể biết liệu điều đó có cải thiện hiệu suất chiến dịch của mình hay không. CPA mục tiêu của bạn có thể quá thấp. Bạn có thể muốn so sánh CPA mục tiêu với CPA trung bình lịch sử của chiến dịch . Nếu CPA mục tiêu của bạn thấp hơn đáng kể CPA trung bình lịch sử, thì CPA mục tiêu của bạn có thể không đạt được trong khi duy trì mức lưu lượng truy cập hợp lý và bạn nên cân nhắc việc tăng mục tiêu của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095