Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào mô tả tốt nhất mối quan hệ giữa giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa và Xếp hạng Quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào mô tả tốt nhất mối quan hệ giữa giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa và Xếp hạng Quảng cáo?

  • Giá thầu CPC tăng trực tiếp dẫn đến sự gia tăng nhỏ trong Xếp hạng quảng cáo.
  • Giá thầu CPC chỉ ảnh hưởng đến Xếp hạng Quảng cáo trên Mạng Tìm kiếm.
  • Giá thầu CPC tăng trực tiếp dẫn đến sự gia tăng lớn trong Xếp hạng quảng cáo.
  • Giá thầu t.đa là một yếu tố ảnh hưởng đến Xếp hạng quảng cáo.

Câu trả lời đúng là: Giá thầu CPC là một yếu tố ảnh hưởng đến Xếp hạng quảng cáo.

Giải thích: Giá thầu CPC là một yếu tố ảnh hưởng đến AdRank. Nó mô tả mối quan hệ giữa CPC, CPC t.đa và Xếp hạng quảng cáo: Các thành phần chính của Xếp hạng quảng cáo là giá thầu và chất lượng của quảng cáo và trang web của bạn. Google cũng kết hợp tác động dự kiến từ các tiện ích mở rộng của bạn và các định dạng quảng cáo khác khi tính Xếp hạng Quảng cáo của bạn. Khi ước tính tác động dự kiến của các tiện ích và định dạng quảng cáo, Google sẽ xem xét các yếu tố như mức độ liên quan, tỷ lệ nhấp và mức độ nổi bật của các tiện ích hoặc định dạng trên trang kết quả tìm kiếm. Vì vậy, ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn có giá thầu cao hơn của bạn, bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn với mức giá thấp hơn bằng cách sử dụng các từ khóa, quảng cáo và tiện ích mở rộng có liên quan cao.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095