Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mẫu URL có thể được thiết lập ở hai cấp độ nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mẫu URL có thể được thiết lập ở hai cấp độ nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Nhà quảng cáo
  • Đại lý
  • Công cụ
  • Các chiến dịch

Các câu trả lời đúng là: Chiến dịch và Công cụ

Giải thích: Bạn có thể tạo các mẫu URL riêng biệt cho từng tài khoản công cụ, chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo, từ khóa hoặc các mục có thể theo dõi khác. Mỗi mục trong tài khoản kế thừa bất kỳ mẫu URL nào được xác định ở cấp cao hơn (ngoại trừ quảng cáo trong tài khoản công cụ không hỗ trợ mẫu được chia sẻ). Các mẫu ở cấp thấp hơn ghi đè các mẫu từ cấp cao hơn lên.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/4610200

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095