Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có thể tự động hóa 3 công cụ sửa đổi nào bằng chiến lược giá thầu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có thể tự động hóa 3 công cụ sửa đổi nào bằng chiến lược giá thầu?

  • Điều chỉnh giá thầu tỷ lệ hiển thị trên Mạng tìm kiếm
  • Điều chỉnh giá thầu mục tiêu tiếp thị lại
  • Điều chỉnh giá thầu mục tiêu vị trí
  • Điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động

Các câu trả lời đúng là: Điều chỉnh giá thầu mục tiêu theo vị trí , Điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động và Điều chỉnh giá thầu mục tiêu tiếp thị lại

Giải thích : Điều chỉnh giá thầu làm tăng hoặc giảm giá thầu tùy thuộc vào thiết bị mà khách hàng tìm kiếm, tư cách thành viên trong danh sách tiếp thị lại hoặc vị trí. Các công cụ tìm kiếm khác nhau trong các tình huống và điều chỉnh giá thầu mà chúng hỗ trợ. Một số công cụ tìm kiếm như Google Ads có thể tăng hoặc giảm giá thầu bạn chỉ định cho các loại thiết bị cụ thể, chẳng hạn như thiết bị di động hoặc các loại mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như mục tiêu tiếp thị lại.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/1184733

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095