Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có thể thực hiện 2 loại tải lên nào thông qua điểm cuối sFTP?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có thể thực hiện 2 loại tải lên nào thông qua điểm cuối sFTP?

  • Lịch sử tìm kiếm của Google
  • Nguồn cấp dữ liệu quản lý khoảng không quảng cáo
  • Trang tính hàng loạt
  • Chuyển đổi

Các câu trả lời đúng là: Trang tính hàng loạt và Chuyển đổi

Giải thích : Để tạo hoặc chỉnh sửa số lượng lớn các mục trong Search Ads 360, chẳng hạn như chiến dịch, từ khóa và nhãn, hãy thêm các mục mới hoặc cập nhật vào bảng tính có định dạng đặc biệt (được gọi là bảng tính lớn) và tải bảng tính lớn lên Search Ads 360. Bạn cũng có thể sử dụng trang tính lớn để tải lên các chuyển đổi ngoại tuyến hoặc chỉnh sửa các chuyển đổi hiện tại cho các tài khoản công cụ tìm kiếm.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/7409125

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095